Pfiat di, Bauer!

Ref: Pfiat di, Bauer! Pfiat di Gott!
Und du sahsch, du håsch Ångscht,
weil du woasch, du muasch geah!
Pfiat di, Bauer! Pfiat di Gott!
Und du kånnsch dia gånz Walt it v´rsteah!

1. So viela Wiesa gmaht, und so viel Ha getraht!
So viele Seggaza g´wetzt!
So oft des Viech ausglåt, gluagt, daß es ålls håt!
So viela Zauseila g´setzt!

So oft in Himml g´luagt, g´luagt, wås as Wetter tuat!
So oft håsch´s dunnara g´heart!
Heind ruafsch da Metzger o, frågsch, wås er zåhla ko.
Wia er´s Viech kholt håt, håsch g´reart!

2. Friah´r wår´s Leba gånz g´wiß o koa Sega,
åb´r glångt håt´s hålt ålba no gåd!
Manchsmål an schmåla Tisch, doch stolz, daß a Bauer bisch,
wårsch dir für koa Åbeit z´schåd!

Heind håt ma Gäscht, zum Verdiena des Bescht,
a Pension houba iatz deina Kind.
Es tuat d´r zwår weah, doch du muasch wohl v´rsteah,
daß den Hof iatz hålt koas übernimmt!

3. Dia wo di beråta, vo dehna fühlsch di v´rråta,
verschteahsch nix vo Milchpreispolitik.
Åb´r ålls tatsch geba, kanntasch wieder frei leba,
und miaßtasch iatz it i´d Fabrik!

Und des heachscht auf der Walt wår des oagene Fald,
jed´s Stuck Viech håsch bei seim Nåma g´nennt!
Auf der Ålm gåjuzga und gåsungt, des isch lång scho v´rklungt,
doch du hearsch es no heind, und es brennt!

Pfiat di, Bauer!

Stadl
Stadl